11 mei 2014
De Tien Geboden
De tien geboden kent bijna iedereen. Iedereen op zijn manier dan, want de lijst van de tien geboden kan al eens verschillen van kerk tot kerk op het gebied van samenstelling. De Joden, Katholieken, en Protestanten hebben elk hun eigen indeling van de bijbelse tekst. Wie ge´┐Żnteresseerd is kan hier meer lezen over deze kwestie. Ik heb hieronder een interpretatie van de tien geboden gegeven vanuit de Katholieke versie, het is een weergave van hoe ik die geboden nu begrijp. Ik noem het een hertaling.

Katholieke versie Mijn hertaling
Bovenal bemin een God Laat Mij alleen uw God zijn
Zweer niet ijdel,
vloek,
noch spot
Doe geen eden die je niet zal houden.
Wens niemand het kwade toe en
pest niemand.
Heilig steeds de dag des Heren. Bewaar altijd een dag voor Mij
Vader, moeder zult gij eren. Bewaar respect voor je ouders, en zorg voor hen.
Doodt niet, geef geen ergernis. Moordt niet, en doe niets wat aanstoot geeft.
Doe nooit wat onkuisheid is. Verricht geen ongoorloofde sexuele daden.
Vlucht het stelen en bedriegen. Vermijd diefstal en bedrog.
Ook de achterklap en 't liegen. Roddel niet, en zeg steeds de waarheid.
Wees kuis in uw gemoed. Laat je bedoeling steeds zuiver zijn.
En begeer nooit iemands goed. En wees nooit jaloers op wat een ander heeft.