26 mei 2014
Geboorte- en sterfjaar van Christus
Wanneer men "sterfjaar van Christus" googelt, krijgt men een hele ritz van artikelen over zich heen. Uit die drukte van meningen, theoriën en opinie's kan men alleen maar besluiten dat er grote verwarring bestaat omtrent het jaartal waarin Jezus stierf.
Bij deze heb ik het op mij genomen om na het lezen van verschillende artikelen over dit onderwerp, en na eigen denkwerk en onderzoek over het topic, ook een gooi te doen naar het bepalen van het sterfjaar van Christus. Vanuit het sterfjaar van Christus, kan men dan ook zijn geboortejaar bepalen.
Op welke weekdag stierf Jezus
Traditioneel gaat men er van uit dat Jezus stierf op een vrijdag. Dit geeft onmiddelijk een probleem, want tussen vrijdagnamiddag, en zondagmorgen liggen geen drie dagen en drie nachten. Christus zelf, zegt dat er tussen zijn sterven en opstanding een periode van drie dagen en drie nachten zal liggen. Het teken van Jona.
Hij antwoordde "Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven."
(Mattheus 12:39-40)
Ook wordt ons duidelijk vertelt dat Jezus zijn opstanding op zondagmorgen plaatsvond.
- Na de sabbat op de eerste dag. (Mattheus 28:1)
- En zeer vroeg op de eerste dag. (Marcus 16:2)
- Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan. (Marcus 16:9)
- En op de eerste dag der week, zeer vroeg. (Lucas 2:1)
- Op de eerste dag der week. (Johannes 20:1)
Als ik dan drie dagen en drie nachten terugkeer vanaf zondagmorgen kom ik op woensdagnamiddag uit.
* Zondag in de vroegte de opstanding
* dag 3: zaterdag
nacht 3: Nacht van vrijdag naar zatedag
* dag 2: vrijdag
nacht 2: Nacht van donderdag naar vrijdag
* dag 1: donderdag
nacht 1 : Nacht van woensdag naar donderdag
* Woensdagnamiddag gestorven en begraven
In welk jaar stierf Jezus
Nu we de sterfdag van Jezus op woensdag hebben vastgesteld, moeten we nog vastsellen welke datum die dag had. De evangeliën vertellen het volgende
- Jezus eet het Pesach op de eerste dag van het feest van het ongedesemde brood (Mattheus 26:17)
- Dat is de 15é nisan (Leviticus 23:6) 's avonds.
- De nacht van 15é naar 16é nisan, verschijnt Jezus voor de hogepriester. (Marcus 14:16-72)
- Op de ochtend van de 16é nisan 06:00 verschijnt Jezus voor Pilatus (Marcus 15:1-15)
- Deze levert hem uit om gekruisigd te worden.
- Tegen 15:00 uur in de namiddag sterft Jezus aan het kruis op 16é nisan. (Mattheus 27:47)
- Nog vóór de vavond 18:00 uur van de 16é nisan vraagt Josef van Arimatea het lichaan van Christus, en begraaft het. (Mattheus 27:57)

Deze 16é nisan, de sterfdag van Jezus, is dus de datum van onze woensdag. Wanneer 16 nisan een woensdag is, moet het Pescha dat op 14 nisan valt een maandag zijn.
Nu zijn er genoeg websites om datums om te rekenen. Eén ervan is de Hebrew Date Converter. Deze heb ik gebruikt om uit te rekenen in welk jaar de 14é nisan op een maandag valt.
Het resultaat is maandag 27 maart 28 n.C. Opmerkelijk is dat dit jaartal ook een veelvoud van zeven is: 4 x 7 = 28.
Geboortejaar van Jezus
Nu we het jaar van Jezus zijn dood kennen, kunnen we zijn geboortejaar bepalen. De evangeliën vertellen ons dat Jezus geboren werd onder het bewind van Herodes de Grote die regeerde van 40 v.C. tot 4 v.C.
Herodus laat in Jeruzalem alle jongetjes vanaf twee jaar en jonger vermoorden. (Mattheus 2:16)
Hieruit besluiten vele studies dat Jezus in 4 v.C. al twee jaar oud kon zijn, en wordt zijn geboortejaar op 6 v.C. gesteld. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Een redelijke oplossing is om het gemiddelde te nemen van 6 v.C. en 4 v.C. dat is dan 5 v.C. Jezus zou dan 1 jaar oud zijn ten tijde van de kindermoord, hetgeen heel goed mogelijk is. Daarom durf ik het geboortejaar van Jesus in de lente van 5 v.C. te zetten.
Wanneer Jezus in 5 v.C. geboren is, dan was zijn ouderdom bij zijn dood 33 jaar. Hetgeen heel goed overeenkomt met wat de Lucas vertelt dat Jezus ongeveer 30 jaar was toen Hij zijn bediening begon
(Lucas 3:23), en zijn bediening volgens het Johannes evangelie drie jaar geduurd heeft.
Besluit
- Jezus is geboren in het jaar 5 v.C.
- Is gestorven op woensdag 29 maart van het jaar 28 op, 33 jarige leeftijd.
- Is opgestaan op zondag 2 april van het jaar 28
Wetenschap helpt
Onderzoekers bestudeerden sedimenten afkomstig van de westkust van de Dode Zee. Aan deze sedimenten is te zien, wanneer het gebied met bevingen te maken heeft gehad. De bevingen hebben er namelijk voor gezorgd dat de sedimenten vervormd zijn. De onderzoekers vonden een vervorming die veroorzaakt was door een zware beving. Die beving zou ergens in 31 na Christus hebben plaatsgevonden (met een foutmarge van vijf jaar). Mogelijk was de beving die tussen 26 en 36 na Crhistus plaatsvond sterk genoeg om vervormde sedimenten op te leveren, maar niet energetisch genoeg om in een nog steeds bestaand geschiedenisboek, anders dan de Bijbel, vermeld te worden.
Bron: scientias.nl