Antwoord aan de Evolutie
Bij het bekijken van een documentaire op National Geographic over de Cosmos werd er aangetoond dat alle levende wezens opgebouwd zijn met bijna hetzelfde DNA en alle levende dingen in wezen "familie" zijn van elkaar. Wij, de mens, zijn familie van de dieren, de bomen, en insecten. Bijgevolg is de bijbel verkeerd, stelt de documentaire, want de mens is opgebouwd uit hetzelfde materiaal dan de rest van de wereld. De mens is geen hoger wezen, maar een dier dat is geëvolueerd. Deze vaststelling was in de documentaire doorslaggevend om te stellen dat er van een schepping geen sprake kon zijn.
DNA Code
Zelfs los van de bijbel en andere geestelijke, en filosofische ideologie�n, blijft het voor mij nog altijd moeilijk om aan te nemen dat "het leven", met al zijn complexe levensvormen, zo maar bij toeval ontstond. Als ik de beschrijving van, wat DNA is, lees in het internetwoordenboek dan lees ik het volgende:
De DNA-code bevat de bouwinstructies van het leven. DNA bevat daarmee de blauwdruk, het bouwplan van een organisme.
Zie www.encyclo.nl/begrip/DNA.
Hieruit onthoud ik twee woorden, 1- Instructie's en 2- Plan.
Instructies moet men bedenken, en een plan moet men ontwerpen. Dat zijn twee dingen die een intelligentie vereisen. Bijgevolg moet er toch een Schepper, een Maker zijn van dit alles. Dit lijkt me toch de vanzelfsprekendheid zelve.
Evolutie
Het grootste argument van de wetenschap "tegen" een schepping is de evolutieleer.
Maar de evolutieleer bewijst, althans voor mij, ook niet dat er "geen" schepping zou zijn. Waarom zou de evolutie niet in het plan van de schepping geprogammeerd zijn. Het scheppingsprogramma kan toch zo geprogrammeerd zijn dat het spontane mutaties toelaat om een organisme de mogelijkheid te geven zich aan te passen aan de omgeving? Dit houdt in dat de evolutie zelf, geschapen is.
Computerprogramma
Niemand van ons zal, omdat hij een programmeertaal begrijpt, beweren dat deze niet ontworpen is, of dat de besturings- of toepassingsprogramma's niet geschreven zijn door een persoon met een intelligentie. Dat is nu juist wat men doet met de DNA-code. Men weet dat het een zeer ingewikkeld programma is, dat zeer complexe levensvormen cre�ert, in enorme vari�teiten. En omdat wetenschappers deze code nu beginnen te begrijpen beweert men dat er geen intelligentie achter zou zitten.
Is dat geen argument de wetenschap onwaardig?
Bewijs
Het doet mij verdriet dat de wetenschap ons pers� wil doen geloven dat er geen God, geen Maker, geen Schepper zou zijn. Voor mij echter, is de ontdekkingg van het DNA eerder een "bewijs" dat er een Schepper is.