Kerk en politiek
De christelijke kerk, of ze nu katholiek of protestants is, heeft de neiging om haar godsienstige, soms onredelijke, wetten op te leggen aan de ganse gemeenschap. Dit doet ze door politiek zoveel mogelijk haar idee´┐Żngoed door te drukken. Meestal door gebruik van christelijke politieke partijen, en door te lobbyen bij staatshoofden.
Kerkelijk huishouden
Nochtans schrijft Paulus aan de kerk te Korinthe dat het godsdienstige huishouden enkel van toepassing is binnen de kerk, de gelovigen dus. En dat God hen, die buiten de kerk zijn, Zelf zal oordelen en wij ons met hen niet moeten moeien. (1 Kor. 5:12-13).
Getuigenis
De enige verantwoordelijkheid die de kerk tegenover "de anderen" heeft is een goed getuigenis afleggen van God. Daarom is het mijn mening dat de kerk haar invloed op de gemeenschap het best bereikt door een waar christelijk leven te leven, zoals Christus het getoond en bedoeld heeft, namelijk: door God's naam aangenaam te maken onder de mensen Dat is de eerste en enige taak van de kerk. Al de rest komt dan vanzelf.