12 februarie 2006
Passion of the Christ.
Katholiek fundamentalist, brave huisvader, Mad Max acteur en filmmaker van
The Passion of the Christ (2004), Mel Gibson, heeft met zijn film een boodschap willen geven. Die boodschap was dat Jezus door zijn lijden en sterven ons bevrijdt heeft van zonden en dood. Door het lijden van Jezus sterk uit te vegroten en zo bloederig mogelijk weer te geven, heeft Mel Gibson trachtten aan te tonen dat het lijden van Christus zwaar genoeg was om Gods verlossing te verkrijgen voor de ganse mensheid.
Kritiek
Een terechte kritiek daarop is, dat Jezus niet de enige persoon was die onschuldig op een vreselijke manier vermoord is geweest. Denk maar aan de twee jonge Dutroux-slachtoffertjes, Julie en Melissa. Het lijden op zich is dus niet genoeg.
Uniek
Wat Jezus wel uniek maakt is Zijn status. Hij was het aangekondigde offer dat God reeds aan Abraham symbolisch beloofd had, door de ram te geven, toen die zijn zoon wilde offeren
(Gen.22:10-14). Johannes de Doper getuigt over Jezus: zie, het Lam Gods (Joh.1:22). Met andere woorden: "zie, het Zoenoffer van God zelf".
Jezus is het geplande,voorziene verlossingsoffer, door God voorbereid en aangenomen. Dat is het speciale en unieke aan, Jezus Als men dan in de bijbel leest dat men door Zijn (Jezus) striemen genezen is (1 Petrus.2:24) is dat niet door de striemen op zich, maar door de persoon die ze vrijwillig ondergaan heeft. Het lam (ram) Gods, Jezus Christus.