De Oudvaders van Genesis
Het geslachtsregister van de oudvaders uit Genesis hoofdstuk vijf, boeit me al jaren. Vooral omdat ik me veel bezig hou met bijbelse chronologie. In mijn zoektocht naar meer kennis over de betekenis van de hoge ouderdom die de oudvaders bereikten, kwam ik iets heel interresants tegen. Namelijk het wonderbaarlijke feit dat de "betekenis" van de namen van de oudvaders, de boodschap van het Nieuwe Testament in zich dragen. Omdat dit zo speciaal is, en de bijbel nog wonderbaarlijker maakt wil ik dit heel graag delen.
OUDVADER geboren ouderdom BETEKENIS NAAM
1- Adam 0 930 Mens /Aarde / Rode Aarde
2- Set 130 912 Geplaatst / Plaatsvervanger
3- Enos 235 905 Zwakheid / Zwak vlees / Man
4- Kenan 325 910 Huis / Vast bezit
5- Mahalalel 395 895 Lof van God / God lovende
6- Jered 460 962 Afdalen / Afstammeling
7- Henoch 622 365 Onderwijs / Ingewijd / Toegewijd
8- Metusalech 684 969 Wanneer hij gestorven is zal het gezonden worden
9- Lamech 874 777 Krachtig / Machtig
10- Noach 1056 950 Rust / Vertroosting
De verborgen verkondiging
Wanneer men de betekenis der namen van deze tien oudvaders nauwkeurig bekijkt kan men de Nieuw-Testamentische boodschaap vinden die in Christus vervuld is. Zeer wonderbaarlijk is dat.
De 1aardse mens werd 2geplaatst in een 3zwak 4huis, maar 5de Lof van God zal 6afdalen en 7onderwijzen. 8Wanneer Hij sterft zal gezonden worden: de 9krachtige 10Trooster. <.td>
Het zal voor iedere christen wel duidelijk zijn dat het hier om: de verloren mensheid, om Christus en om de H.Geest gaat, en dat al in de eerste hoofdstukken in de bijbel.
Geprezen zij Zijn Naam.