Antwoord aan Noël McGivern
Noël Mc.Givern, een fanatiek bijbelkritikaster, trekt genadeloos van leer tegen bijbel en God op zijn blog Brief arguments against God and Religion Hierbij wil ik hem graag van antwoord dienen. Niet zozeer aan hem, maar voor mijn medegelovigenen, om hen te helpen antwoorden te formuleren tegen aanvallen zoals deze. Tegelijk wil ik aantonen dat de one-liners van onze vriend McGivern hier, niet zo waterdicht zijn dan hij wel denkt.
Als God mijn vriend wil zijn waarom moedigt Hij dan zoveel genocide aan in de Bijbel.
Sorry, zo een vriend wil ik niet.

Antwoord
God doet niet aan genocide, maar aan rechtvaardigheid. Zie ook mijn opiniestukje
Genocide in de bijbel
Hoe kan een langzame marteldood van een eerste eeuwse mysticus iemand helpen, laat staan de wereld redden.
Antwoord
Door de dood van een mysticus niet. Door de dood van het Lam Gods wel.
Het is een overeenkomst tussen God en mensen.
Voor de niet-gelovige een dwaasheid, voor de gelovige een zekerheid.
Zie ook mijn opiniestukjes over The Passion of the Christ, en, De natuur van Jezus
Als God zou bestaan, wat zou Hij dan zeggen tegen de eerlijke Atheist aan de hemelpoort? "Je had moeten liegen en doen alsof je geloofde"
Antwoord
God zal zeggen:
"Door je Atheisme heb jij Mij verworpen".
"Om je Atheisme wordt jij door Mij verworpen".
Er is niet meer bewijs voor het bestaan van God dan voor het bestaan van de kerstman. Het vreemde is dat sommige volwassenen het logisch vinden om in het ene te geloven en in het andere niet.
Antwoord
Men kan een bedenksel van mensen dat rond de 16� en 17� eeuw ingang vond niet vergelijken met de duizenden jaren van Godsbesef dat in "alle" tijden bij "alle" mensen leeft en geleefd heeft.
Je vergelijkt appelen met peren.
Diegenen die God gebruiken om de herkomst van het goede uit te leggen, moeten eerlijk zijn, en God ook gebruiken om het kwaad uit te leggen. Het kwade overheerst het goede.
Antwoord
Geen probleem:
Het goede en het kwade zijn door God in de wereld gelegd om de mens daaruit te laten kiezen.
God zelf k�n geen kwaad doen.
Het kwaad overheerst omdat de mens(heid) daarvoor kiest.
Atheisme is het enige eerlijke antwoord op de verwarring veroorzaakt door religies zonder bewijs.
Antwoord
Wat is die verwarring dan? En wat is je eerlijke antwoord?
Is Atheisme het bewijs dat God niet bestaat? Zeer zeker niet!
En dat je eerlijk zegt dat je niet gelooft in een God.
Ok. Ik heb je gehoord. Het beste.
Atheisme is de natuurlijke manier voor een eerlijk onderzoek van de wereld. Het idee van een God heeft geen van beiden, en heeft geen basis in de realiteit.
Antwoord
Je vindt het idee van een God niet natuurlijk, niet eerlijk en dat het geen grond van bestaan heeft.
Anderen, waaronder mezelf, denken juist het tegenovergestelde. Je kan alleen voor jezelf spreken.
De basis van je stelling is Atheisme, en je krijgt enkel gelijk v�n Atheisten. Goed hoor.
Haat tegenover Atheisten is de laatste verdediging van diegenen die geen intelligente fundering hebben voor hun geloof.
Antwoord
Haat tegen Atheisten zal wel bestaan, en ik betreur dat.
Maar de manier waarop je hier tekeer gaat is ook niet bepaald bruggenbouwend. Atheisten en gelovigen moeten mekaar niet proberen te overtuigen. Elkeen heeft zichzelf overtuigd van zijn geloof of ongeloof.
Atheisten en gelovigen kunnen naar mijn mening vrienden zijn. Mits ze elkaars opinie respecteren.
Als je denkt dat God geeft waar je om bidt, verklaar dan eens waarom hij de gebeden van stervende kinderen negeert, en de holocaust toeliet.
Antwoord
Wees gerust, God was bij die kinderen en was in de holocaust. Een Atheist kan dat niet begrijpen.
Een Agnost aan de rand van Atheisme is iemand die geleidelijk in het licht van de rede verschijnt.
Antwoord
Een Agnost aan de rand van het geloof in Jezus is iemand die geleidelijk in het licht van God verschijnt.
Nu jij weer.
Als Atheisme een religie is, dan is niet geloven in de kerstman dat ook.
Antwoord
Atheisme is de aanbidding van het eigen gelijk. Religie? Zeer zeker.
De Atheist kan God niet vinden om dezelfde reden hij de tandenfee niet kan vinden. Geen van beiden bestaan.
Antwoord
Een Atheist kan God niet vinden omdat hij Atheist is. Eigen schuld.
Als God bestaat waarom gaf Hij dan de mens genoeg vrije wil voor massamoorden, maar niet om de wereldhonger op te lossen.
Antwoord
Is het de fout van God wanneer wij onze vrije wil verkeerd gebruiken?
Wanneer iemand zegt," ik hou van God", wat bedoelt hij dan? Zeggen ze niet gewoon dat ze hun geidealiseerde zelfbeeld, liefhebben
Antwoord
God liefhebben is het goede doen, in dankbaarheid voor het eeuwige leven.
Er is geen relatie tussen geloof en realiteit. In iets geloven maakt het waar noch onwaar.
Antwoord
Hetzelfde geldt voor ongeloof.
Je Atheisme, maakt God niet onwaar.

Als God bestaat en almachtig en alwetend is dan heeft hij opzettelijk de mensen geschapen wetende dat mensen liever mensen doden dan ze te voeden.
Antwoord
Nog eens. Je moet de menselijke verantwoordelijkheid niet in Gods schoenen schuiven. De bijbel staat vol richtlijnen en geboden met het bevel om het "goede" te doen. Dat de mens dat in grote mate niet doet is hun keuze.