Lijkwade van Turijn
Sinds de eerste tentoonstelling van de lijkwade, door de weduwe van ridder Geoffroy de Charney, in het jaar 1354, heeft de lijkwade een bewogen geschiedenis achter de rug. Het verwisselde regelmatig van eigenaar, heeft heel Europa doorkruist, en is bijna verbrand.
Ik ga hier echter niet over uitweiden. Op het internet zijn genoeg artikelen te vinden over de Lijkwade. Ik ga wel in op de belangrijke vraag of de afbeelding van de persoon op de lijkwade, het beeld van Jezus Christstus is? Mijn antwoord daarop is een volmondig nee. De persoon afgebeeld op de lijkwade is niet Jezus Christus. Ik baseer me hiervoor op twee argumenten die nergens in de discussie over de lijkwade vernoemt worden. E�n het lange haar van de afgebeelde persoon, en twee de afwezige wonden aan de voeten.
Mouseover voor achterkant
Het lange haar
Wanneer men de afbeeldingen van Jezus in schilderijen bekijkt, die meestal middeleeuws zijn, valt het op dat Jezus altijd met lang haar wordt afgebeeld. De reden hiervoor is dat men Jezus afbeeldt in de kontekst van de gewoonten van die tijd. In die tijd hadden de mannen lang haar. Ook in de hedendaagse kunst wordt Jezus meestal met lang haar afgebeeld. Dit is meer uit traditie dan uit culturele of maatschappelijke kontekst.
Ten tijde van Jezus echter, in de Joodse cultuur, droegen de mannen hun haar kort. Daar is de apostel Paulus heel duidelijk over. Hij zegt,
"Leert de natuur zelf u niet dat lang haar een man te schande maakt, terwijl het een vrouw tot eer strekt? Het haar van de vrouw is haar gegeven om een hoofdbedekking te dragen .
(I Korintiers 11:14-15).
Bijgevolg kan ik toch met redelijk grote zekerheid zeggen dat Jezus in de kontekst van zijn tijd en cultuur kort haar moet gedragen hebben. Het lange haar van de persoon op de lijkwade kan dus niet van Jezus Christus zijn.
Geen voetwonden
Bij de kruisigingswonden op de lijkwade spreekt men altijd over die ene wonde aan de linkerpols die te zien is op de lijkwade. De wonde van de rechterpols zou verborgen zijn door het kruiselings liggen van de handen.
Men heeft het echter nooit over de afwezige wonden aan de voeten , meer bepaald aan de enkels. Bij een kruisiging met nagels, joeg men de nagels door de enkels van het slachtoffer om steun te geven. Deze wonden, of de afwezigheid ervan, worden nergens besproken in de literatuur over de lijkwade. Zonder voetwonden kan de persoon op de lijkwade niet Jezus Christus zijn.
Nog enkele bedenkingen
- Bij het bepalen van de ouderdom van het linnen doek zelf, komt men, ondanks alle discussies, toch altijd terecht in de periode van de 13é en 14é eeuw.
- De lengte van de persoon op de lijkwade is, volgens de onderzoekers, rond de twee meter. Zeker niet de gemiddelde lengte van iemand uit de eerste eeuw.
- Ridder Geoffroy de Charney, wiens weduwe de lijkwade tentoonstelde, was een Tempelier, die samen met de grootmeester van de Tempeliers, Jaques de Molay, werd terechtgesteld. Men kan zich hierbij de vraag stellen of de lijkwade niet de persoon van Jaques de Molay afbeeldt zoals het boek, " De tweede Messias", van Christopher Knight en Robert Lomas, overtuigend beweert.
Besluit
Uit voorgaande kan ik besluiten dat:
1- De lijkwade van Turijn wel een authentiek stuk is, maar uit de 13� eeuw, niet de 1� eeuw.
2- De lijkwade afkomstig is uit de entourage van de Tempeliers.
3- De afbeelding van de persoon op de lijkwade niet Jezus Christus is.