Liegen
Ik hoor onder christenen wel eens zeggen dat een leugentje om bestwil ook "liegen" is, en dus ook een zonde. Geconfronteerd met de vraag of ze in WO.II zelfs ondergedoken joden zouden aanwijzen op vraag van de Duitsers, antwoorden deze christenen overtuigend met "ja". Hun argument is dat God bij machte is zijn volk Zelf te beschermen.
Werktuig
Dit is weer eens een voorbeeld van fundamentalistisch denken. Een manier van redeneren in absolute termen. Deze christenen vergeten dat "God, werkt door mensen". God toont zich in de werken en gedachten en de woorden van mensen die Hem kennen. De ganse bijbel getuigt daarvan. Want, hoe kan ik een spijker in een plank slaan zonder hamer? Hoe kan God mensen helpen zonder helpende mensen? Ik heb werktuigen nodig om iets te kunnen bewerken, en wij (de gelovigen) zijn Gods werktuig. Moeten wij als christenen bang zijn dat we zondigen, als we list en leugen gebruiken als "wapen" om mensen te beschermen? Ik denk het niet. Integendeel.
Om het nog maar eens in Jezus' stijl te zeggen.

Beste christenen, hebt gij niet gelezen hoe de vroedvrouwen in Egypte logen tegen de Farao over de pasgeboren Joodse jongentjes, om hun het leven te redden? En hoe God deze vrouwen "goed" deed. (Exodus 1:16-21)

En hebt gij niet gelezen over de "hoer" Rachab, hoe zij loog tegen de koning van Jericho over de Joodse verspieders die zij in haar huis had verborgen? En hoe zij en haar ganse familie gespaard bleven? ( Jozua 2:1-21; 6:22-23)

Geoorloofd
Liegen om mensen te helpen, te beschermen, hun gevoelens te ontzien, enz... is geen leugen, maar een goed werk. Men moet er als christen niet te krampachtig onder gebukt gaan als je eens liegt om bestwil. God geeft ons in zijn woord de voorbeelden die nodig zijn om ons gerust te stellen.

We zijn vrijgemaakt in Christus om "goed" te doen. Laat je die vrijheid niet afnemen door het harnas van extreme denkbeelden.