Kuisheidsring
De 16-jarige Britse, Lydia Playfoot (foto), wordt door haar schooldirectie verboden om een kuisheidsring te dragen. Met deze ring drukt dit christelijk meisje uit dat ze geen seks wil hebben voor het huwelijk. Een houding ingegeven door haar geloof. Wat is daar mis mee?

Recht
Men kan het misschien oneens zijn met haar keuze, het onnozel vinden en ouderwets, maar dit meisje heeft wel het "recht" om keuzes te maken over haar eigen leven. Ze is gerechtigd op haar mening en om die uit te drukken. Dat is grondwettelijk en is een mensenrecht. Ze doet niemand kwaad, en het is eigenlijk wel moedig om in deze tijd dergelijke keuze te maken.
School
De taak van de school is om de jeugd kennis bij te brengen, om hen te onderwijzen, hen doen slagen in de examens, er op toezien dat de kennis "gekend" is. Dat dit alles ordelijk moet verlopen is evident, en scholen moeten georganiseerd zijn en er moeten afspraken zijn over gedrag, maar hoever moet dat gaan? Het argument van de schooldirectie is dat een ring niet in overeenstemming is met de kledingvoorschriften van de school. Flauw hoor!!
Waarom is het nodig dat een schoolreglement zo verregaand in de persoonlijke levenssfeer moet ingrijpen? En waarom moet het zo absoluut zijn? Deze schooldirectie is op haar manier ook fundamentalistisch.
Grenzen
Er zijn dus grenzen. Een parlement moet zich bij het maken van wetten, grondwet en mensenrechten respecteren. Een schooldirectie moet dat dus ook. Persoonlijke vrijheid is een hoog goed in onze democratie. En die vrijheid is in dit geval goed verkracht.