Antwoord aan Juan Cole
De Bijbel is historisch niet correct en bevat fouten. Dat zegt geschiedkundige Juan Cole van de Universiteit van Michigan. Hij komt tot dit besluit aan de hand van archeologisch onderzoek van de Universiteit van Tel Aviv naar... kamelen. Zie ganse artikel
Juan Cole baseert de bijbelse onbetrouwbaarheid op drie argumenten.
1- Jeruzalem werd gesticht door de Kanaänieten.
2- David en Salomo hadden geen "enorm" paleis.
3- Kamelen werden pas rond 900 v.C. gedomisticeerd in de streek van het huidige Israël.
Over Jeruzalem
Dat Jeruzalem door de Kanaänieten is gesticht maakt de bijbel niet onbetrouwbaar. De bijbel vertelt zelf dat Jeruzalem niet door Israël is gesticht, en reeds bestond voor Israël er zich ging vestigen. Dat wordt duidelijk in het volgende vers.
... Maar de man wilde niet nog een nacht blijven. Hij zadelde zijn ezels en ging met zijn vrouw op weg. Toen ze ter hoogte van Jebus waren, het huidige Jeruzalem, stond de zon al zo laag dat de knecht tegen zijn meester zei: Daar ligt de stad van de Jebusieten. Zouden we er niet goed aan doen om daar voor vannacht onderdak te zoeken...
(Rechters 19:10-11)
Dit bijbelvers komt uit het boek Rechters, en beschrijft de periode van direct na de intocht in het beloofde land. Het huidige Israël . In die periode heette de stad nog niet Jeruzalem, zoals de bijbel zelf vertelt, en was het bewoond door de Jebusieten, een Kannaätische stam, zoals de bijbel hieronder zelf vertelt.
... Ik (God) heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te halen en je naar een land te brengen dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten...
(Exodus 3:17)
Later geschreven
Dat de bijbelverhalen later geschreven zijn dan de gebeurtenissen zelf is geeft de bijbel ook zelf toe. De zinsbouw in het vers van het boek Rechters insinueert dit al, en de bijbel geeft op andere plaatsen ook zelf aan welke bronnen de bijbelse redacteur gebruikt heeft.
Zie: Bronnen van de Bijbel
Geen enorm paleis
Omdat de Assyriers geen melding maken van een "enorme" paleis van koning Salomo, concludeert Juan Cole dat het paleis nooit bestaan heeft. Wanneer we de gegevens van de bijbel bekijken, dan getuigt de bijbel niet van een enorm paleis, maar is het gewoon menselijke fantasie die het paleis enorm maakt, en dat deze fantasie archeologisch niet bevestigd wordt is niet meer dan normaal Toch gebruikt men deze dwaling als bewijs dat de bijbel fout zit. Terwijl de fout in het eigen hoofd zit.
Dat de Assyriers er geen melding van maakten is geen argument om het bestaan van Salomons paleis te ontkennen. Dat is té gemakkelijk.
Kamelen
Over het argument dat kamelen nog niet gedomisticeerd waren ten tijde van de aarstsvaders, en de bijbel dus liegt, kan ik kort zijn. Het afgezaagde argument van "geen, of "het" archeologisch bewijs" houdt geen steek. Sinds de achttiende eeuw heeft de archeologie en de wetenschap, haar mening steeds moeten herzien omdat men konstant nieuwe vondsten doet, en nieuwe inzichten krijgt. Dikwijls heeft men van zogenaamde fouten in de bijbel nadien moeten erkennen dat het geen fouten waren. Het blijft echter zo dat sommige mensen, zoals deze Juan Cole, de arrogantie blijven hebben om het bestaan van iets af te wegen aan hun eigen kennis ervan. Dat is dan het bewijs. Zij moeten "weten" of iets bestaat. Als ze het "niet" kennen bestaat het niet. Arrogantie ten top.
Triestig.