Jezus in het boek wijsheid
Onlangs heb ik nog eens het deuterocanonieke boek Wijsheid gelezen.
Een passage over hoe goddelozen denken over de rechtvaardigen trof me in het bijzonder. In dat tekstgedeelte (Wijsheid 2 : 12 - 20) wordt duidelijk een beknopt verslag gegeven van wat Jezus in de evangelieën overkomen is.
Ontstaan van het boek Wijsheid
De tijd van het ontstaan kan slechts bij benadering worden aangegeven. Omdat de schrijver sterk beïnvloed is door de hellenistische cultuur, moet men het ontstaan na Alexander de Grote (330 v.Chr.) plaatsen om het effect van de hellenistische cultuur in Egypte tijd en gelegenheid te geven
(Inleiding op het boek wijsheid Willibrordvertaling)
Christus
Wanneer men in geciteerd tekstgedeelte "de rechtvaardige" vervangt met "Christus" krijgt men een zeer duidelijke profetie over Jezus.
Het tekstgedeelte
Laten we de rechtvaardige in het nauw drijven, want hij is ons alleen maar tot last. Hij dwarsboomt ons in alles wat we doen, hij verwijt ons dat we de wet overtreden en houdt ons voor dat we verloochenen wat ons geleerd is. Hij beweert over kennis van God te beschikken en noemt zich kind van de Heer. Hij is een levende aanklacht tegen onze opvattingen geworden. Zijn verschijning alleen al is ons een doorn in het oog, omdat hij anders leeft dan anderen en zich afwijkend gedraagt. Wij zijn in zijn ogen minderwaardig en hij mijdt onze levenswijze alsof die besmet is.

Hij geeft hoog op van de bestemming van rechtvaardige mensen en beroemt zich erop dat God zijn vader is. Laten we zien of hij gelijk heeft en afwachten wat er bij zijn dood gebeurt

Als de rechtvaardige echt een zoon van God is, zal die hem toch te hulp komen en hem uit de greep van zijn vijanden redden? Laten we hem aan geweld en marteling onderwerpen om zijn oprechtheid te leren kennen laten we zijn uithoudingsvermogen op de proef stellen. We zullen hem veroordelen tot een vernederende dood, want hij beweert toch dat hij gered zal worden.
(Wijsheid 2 : 12 - 20 -NBV)