Jezus en Salomon
(deel 2)
Het is algemene kennis onder de christenen dat koning Salomon een voorafschaduwing is van de Messiasis Jezus: als koning en vredestichter. Vredestichter in de wereld, en vooral als vredestichter in het Midden-Oosten. Het is de voorafschaduwing van het herstelde Israel. Als volk, en als natie. Dit laatste is niet alleen de verwachting van de Joden, maar ook van de christenen. Bij het lezen over het bezoek van koningin Sheba aan koning Salomon in II Kronieken hoofdstuk negen, zijn er drie verzen die, volgens mij, via het getuigenis van de bijbel over Salomon, tegelijk profetisch spreken over de koning Messias.
De drie bijbelverzen
Uw God heeft Israel zo lief dat hij het voor altijd wil doen standhouden. Daarom heeft hij u als koning aangesteld om recht en gerechtigheid te handhaven.
( II Kronieken 9:8b)
Dit zijn de woorden van koninging Sheba nadat ze de rijkdom en wijsheid van Salomon had ervaren. God zegt hier, bij monde van koningin Sheba, dat Hij Israel liefheeft en het in stand zal houden door het een koning te geven die er zal over waken dat Israel bij de HEER blijft. De geschiedenis leert ons dat Isra´┐Żl geen stand gehouden heeft, zelf onder Salomon niet. De bijbelschrijver legt hier profetische woorden in de mond van koningin Sheba. En houdt een belofte in voor de toekomst, en de vervulling hiervan is de komst van de Messias.
Van heinde en ver kwamen koningen naar Salomo toe om te luisteren naar de wijsheid waarmee God hem vervuld had
( II Kronieken 9:23)
Wanneer de Messias koning over Israel zal zijn zullen alle koningen van de wereld komen luisteren naar de wijsheid van koning Jezus. Dit doet me denken aan de woorden van de profeet Micha (Micha 4:2-3). Ik stel me dit voor zoals de Roomse Kerk nu werkt, met dit verschil dat hier Jeruzalem het godsdienstig centrum zal zijn en niet Rome. Verspreidt over de wereld zal het zijn dochterkerken hebben. En zoals nu hooggeplaatsten en regeringsleiders de Paus gaan bezoeken. Zullen de Naties raad en gerechtigheid bij de Messias, Jezus, gaan vragen.
Salomo had de heerschappij over alle koningen tussen de Eufraat en het land van de Filistijnen, en tot aan de grens met Egypte.
(II Kronieken 9:26)
Dit is het gebied waar Salomon over heerste. Met ander woorden het grondgebied van Israel. Ik zie dit grondgebied als het godsdienstig centrum van het Messiaanse rijk. Men kan het vergelijken met het Roomse Rijk, dat nu weliswaar gekrompen is tot het ministaatje Vaticaanstad. En zoals de Roomse kerkstaat nooit de ganse wereld heeft omvat, zal ook het Messiaanse rijk geen wereldstaat zijn. Het Messiaanse centrum zal zich beperken tot het beloofde land. Het herwonnen beloofde eigendom van Israel.
Mijn profetische lezing
God heeft Israel zo lief dat hij het voor altijd wil doen standhouden. Daarom heeft hij Jezus als koning aangesteld om recht en gerechtigheid te handhaven. Van heinde en ver zullen koningen naar de Messias Jezus toe komen om te luisteren naar de wijsheid waarmee God hem vervuld heeft. En Israel zal de heerschappij hebben over het ganse gebied tussen de Eufraat en het land van de Filistijnen, en tot aan de grens met Egypte.
Zie ook: Profetie van Salomon over Jezus