Jezus en Salomon
deel 1
Bij de inwijding van Salomons tempel zegt koning Salomon, in zijn gebed, profetische woorden over Jezus en zijn gemeente.
Het citaat
... Je zoon, die uit jou zal voortkomen, die zal voor mijn naam een huis bouwen. Ik ben mijn vader David opgevolgd en zit nu op de troon van Isra�l, zoals de HEER heeft beloofd. En ik heb voor de naam van de HEER, de God van Isra�l, een tempel gebouwd als verblijfplaats voor de ark die het verbond bevat ...
( I Koningen 8: 19-21 )
Mijn visie
Je zoon die uit jou zal voortkomen:
Hier gaat het er om dat God tegen David zegt dat niet hij, maar zijn zoon een tempel zal bouwen, in eerste instantie is die zoon Salomon. Profetisch gezien is die zoon van David ook, Jezus.
die zal voor mijn naam een huis bouwen
Salomon bouwde een tempel met stenen.
Bij de bouw van de tempel werden alleen stenen gebruikt die al in de groeve waren afgewerkt( I Kor.6:7 )

Jezus bouwt een tempel met de harten van mensen.
Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?
( I Kor.3:16 )
Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont.
( I Kor.6:19 )
een tempel gebouwd als verblijfplaats voor de ark van het verbond:
In de ark van het verbond lagen ten tijde van Salomon enkel nog de twee stenen tafelen die Mozes er op de Horeb had in gelegd. ( I Kon.8:9 )
Het nieuwe verbond dat in de geestelijke tempel van gelovigen ligt is het bloed van Jezus. Het is het verbond van de verlossing.
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: �Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.
( Lucas 22:20 )
Jezus is onze Ark van het verbond. En in die Ark ligt de beker van zijn bloed. Dat bloed is uitgestreken aan de deurposten van ons hart. Daardoor gaat de toorn van God aan ons voorbij.
Mijn profetische lezing
Je zoon, Jezus, die uit jou zal voortkomen, die zal voor mijn naam een huis bouwen. Hij heeft zijn vader David opgevolgd en zit nu op de troon van Isra�l, zoals de HEER heeft beloofd. En Hij heeft voor de naam van de HEER, de God van Isra�l, een tempel gebouwd als verblijfplaats voor de ark die mijn verbond bevat.

Zie ook Jezus en Salomon deel 2