Profetie over Jezus door Natan
Nadat David koning geworden was over Israel na de dood van Saul, krijgt hij het verlangen om voor de HEER een tempel te bouwen. De profeet Natan krijgt de opdracht van de HEER om David hierover het volgende te zeggen.
Citaat
... Wanneer je leven voorbij is en je met je voorouders verenigd wordt, zal ik je laten opvolgen door een van je eigen nakomelingen en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal voor mij een huis bouwen, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon, en ik zal hem nooit mijn gunst ontnemen zoals je voorganger. Ik zal hem voor eeuwig aanstellen in mijn huis en in mijn koninkrijk, en zijn troon zal nooit wankelen...
( I Kronieken 17: 11-14 )

Het is duidelijk dat het koningschap van David niet bestendig was. Het is teloor gegaan. De familielijn van David bleef echter wel doorgaan. De HEER spreekt bij monde van Natan over het echte geestelijke koninkrijk der hemelen. Daar is de onvergankelijke koning Jezus Christus voor eeuwig gevestigd. En de gemeente is Zijn huis.

Mijn profetische lezing
David, wanneer je leven voorbij is en je met je voorouders verenigd wordt, zal ik je laten opvolgen door een van je eigen nakomelingen, Jezus Christus, en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal voor mij een huis bouwen, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon, en ik zal hem nooit mijn gunst ontnemen zoals je voorganger. Ik zal hem voor eeuwig aanstellen in mijn huis en in mijn koninkrijk, en zijn troon zal nooit wankelen.
Zie ook: Profetie van Salomon over Jezus