25 maart 2007
Geloof als bewijs
Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. (Hebr.11 : 1 ; NBG)
Een sceptisch persoon kan zich de vraag stellen hoe dit bovenstaande citaat zekerheid kan geven. Met geloof is men toch nooit zeker. Wel, het zit hem in de ondervinding.

Jezus verwoordt het zo:
... indien iemand diens (God) wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek. (Joh. 7:17; NBG)
Met andere woorden, als je niet gelooft dat mijn woorden van God komen pas ze dan gewoon toe, en je zal ondervinden dat ze van God zijn, zegt Jezus. Doen waar je in gelooft is heel moeilijk. Je neemt een risico, je legt je vertrouwen in iets onzeker, je springt in het duister. Dat kenmerkt nu een ware gelovige, hij riskeert de stap in vertrouwen. En daar gaat de opsomming van getuigenissen over in Hebree�n 11. E�nmaal de stap genomen ondervind je dat God wel degelijk ingrijpt en beschermt in je persoonlijke leven. Jawel, alle ongemakken van deze klotewereld zullen je overkomen, maar de gelovige blijft staande, voelt zich gerust, gesteund, geholpen, getroost in zijn geloof, door zijn vertrouwen op God. En het zijn die aaneenschakeling van kleine bevestigingen in je persoonlijke leven, die je hart overtuigen van je geloof, door het vertrouwen in God, en zo leer je Hem "kennen".Dat is het bewijs.