23 juli 2014
Christus en de wet
Onlangs had ik een stagaire bij mij op het werk. Het was een moslima, een jonge vrouw. Na een korte tijd samen gewerkt te hebben vroeg ze mij of ik in God geloofde. Ik antwoordde bevestigend. We hadden een mooi gesprek. En ze heeft me oa. de vraag gesteld hoe het nu zit met het OT. en het NT. Ze kon niet begrijpen hoe een wet van God, die toch eeuwig en onveranderlijk moet zijn, teniet gedaan kan worden in het NT. Is een wet van God niet "onveranderlijk" stelde ze. Ik heb haar zo goed ik kon proberen uit te leggen wat de relatie tussen de wet en Christus is. Dat Christus de vervulling van de wet is, maar de wet toch van kracht blijft. Ik zet nu alles even op een rijtje.
Het kwade
In mijn artikel naar het beeld van God heb ik al gesteld dat de mens "beschadigd" is door de kennis van het kwaad. Om deze reden mocht de mens niet meer "blijvend" leven.
- Het kwade in de mens, moet samen met de mens sterven.
- De mens wordt door zijn dood van het kwade verlost.
- Het kwade is er de oorzaak van dat een mens moet sterven.
Verlossing
God heeft echter ook een reddingsplan in de maak, om ons het recht op leven terug te geven. Namelijk de verlossing van het kwaad in Jezus Christus.
De Exodus, de uittocht uit Egypte (Exodus 12:1-13) is een beeld van die verlossing. Een beeld van het werk van Christus, in wie de verlossing definitief vervuld wordt. Het bloed van het lam dat Israël op hun deurposten moest wrijven om het oordeel ( dood van de eerstgeboren zoon ) aan hen te laten voorbijgaan, is een beeld van het bloed van Christus ( het lam Gods ), dat door geloof, aan de deurposten van ons hart gewreven wordt. Ook wij kunnen daardoor het oordeel ( van de dood ) aan ons laten voorbijgaan. Israël werd verlost uit de slavernij van het kwade dat Egypte was. Ook wij, de christenen, worden, door Christus, verlost van de slavernij van het kwade. Het kwade heerst niet meer in / over ons, en dat geeft ons weer recht op het leven.
Belangrijk om op te merken is dat deze verlossing is gebeurd nog voor de wet er was. Verlossing uit genade ( liefde van God ), niet uit werken.
De wet
De Wet die na de exodus gekomen is bestond hoofdzakelijk ui twee delen:
- de offerdienst
- de levenswandel.

De wet van de offerdienst was nodig om constant verzoening te bewerken voor de zonden van het volk. Dieren stierven in de plaats van de mens. Constant werd Israël er aan herinnerd dat een onschuldig leven in hun plaats, voor hen stierf. Dit is ook een beeld van Christus, die in onze plaats en onschuldig voor ons zal sterven. Het lam Gods (Johannes 1:35)

De wet van de levenswandel is er om Israël een leven te laten leiden hun verlossing waardig. Overspel, verkrachting, moord, diefstal, begeerte, enz... werden in de wet duidelijk veroordeeld. Dit met de bedoeling om het volk Isra�l een leven te laten leiden dat Gods naam waardig was. Isra�l moest een heilig volk zijn. Een volk dat rein was en waar geen kwaad werd gesticht.
Israël, verlost van het kwade, mag niet meer onder de heerschappij van het kwade leven, maar onder de wet van God.
De vervulling
Door de kruisdood van Christus, is het deel van de offerdienst in de wet vervuld. Door het geloof in Hem, is Hij is onze verzoening met God, en de vergeving van onze zonden. Hij heeft het kwade in ons vernietigt. Hij heeft ons het recht op leven terug gegeven.

Het tweede deel van de wet, over de levenswandel blijft echter nog van kracht. Voor ons, die gestorven zijn voor het kwade, en levend gemaakt door en voor Christus, is het niet geoorloofd om kwaad te blijven doen. Want hoe kunnen wij, die voor het kwade gestorven zijn het kwade blijven doen(Romeinen 6:2).Meer zelfs. De echte wedergeboren mens, KAN geen kwaad meer doen (I Johannes 3:9).

Zo zien we dat, ook al is de eis van de wet vervuld in Christus, we nog altijd de wet, "van geen kwaad doen", blijvend moeten toepassen.