Euthanasie / Abortus
Op 1 juli 2007 hadden de Evangelische christenen van Belgie een gebedswake gehouden aan de beurs van Brussel om te protesteren tegen de Belgische regering die, volgens de Evangelische kerk, de christelijke waarden geweld aandoet. De wetgeving over abortus, euthanasie en homohuwelijk zijn een gruwel in de ogen van deze "christenen".
Wetten voor iedereen.
Ik wil deze christenen er nogmaals op wijzen dat we in geen theocratie, maar in een democratie leven en dat de regering wetten maakt voor iedereen, dus ook voor niet gelovigen. Het is dus wel toegestaan dat niet christenen, wetten maken voor niet christenen. Democratie, weet je wel! Trouwens, die wetten zijn helemaal niet slecht. Zij hebben in de eerste plaats een ontradende bedoeling, omdat vooraleer er tot abortus of euthanasie overgegaan wordt er een procedure van bezinning aan voorafgaat met als doel de "patient" tot andere gedachten te brengen. Ondermeer door alternatieven aan te reiken. Pas wanneer de "patient" vasthoudt aan zijn beslissing wordt overgegaan tot de ingreep, en dat in een kader van juridische bescherming voor alle betrokken partijen. Deze situatie is veel beter dan de illegale toestand van weleer met al zijn bloederige neveneffekten en woekerpraktijken.Trouwens, het is niet de regering die deze dingen aanmoedigt. Het zijn de mensen die abortus en euthanasie plegen. En ik vind het goed dat er wettelijke kontrole is op deze beide zaken. Euthanasiewet ; Abortuswet

Er is ook niemand verplicht om euthanasie of abortus te plegen. Dus als een christen zijn vrouw in het kraambed wil laten sterven, of zijn kind maanden lang nodeloos wilt laten pijn lijden aan één of andere ziekte, is hij daar helemaal vrij in.

Homohuwelijk.
Laat ik kort wezen. Homo's zijn volwaardige burgers in onze maatschappij met gelijke rechten en plichten en kansen. Zij hebben recht op juridische zekerheden en bescherming, ook in hun relaties. Het is niet omdat zij niet passen in de hoofden van enkele christenen dat homo's moeten gediscrimineerd worden.