Bijbelstudie
En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen
Hand.2:42
Vanuit deze tekst heeft de Evangelische kerk gemeend te moeten konkluderen dat de eerste gemeente aan "bijbelstudie" deed. Dit is echter een verkeerd beeld, en voor een groot stuk te wijten aan de vertaling van de NBG bijbel. De Statenvertaling die veel dichter bij het oorspronkelijke Grieks staat vertaalt het zo:
En zij waren volhardende in de leer der apostelen.
Dit betekent dat zij volhardden in het doen wat zij van de apostelen geleerd en gehoord hadden.
Discipelschap
Het gaat er dus meer over dat de eertse gemeente volhardde in discipeslschap en niet zozeer in bijbelstudie. Dat blijkt ook uit de Nieuwe Bijbelvertaling dat Hand.2:42 als volgt vertaalt:
Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen,
Ze bleven trouw doen wat ze geleerd hadden. Heel wat anders dan bijbelstudie dus.
Bijbellezen
Is bijbellezen dan verkeerd of overbodig? Zeker niet! De Bijbel moedigt op vele plaatsen het bestuderen van Gods woord aan. Maar in het vers dat ik hier bespreek niet. Het punt dat Hand.2:42 wil maken is dat de eerste gemeente vooral discipelschap beoefende, en geen theologie. Als de Evangelische kerk Hand.2:42 als voorbeeld voor de huidige kerk wil gebruiken doet ze dat het best door haar leden te oefenen en te stimuleren in discipelschap, hetgeen neerkomt op liefde uitdragen. In de eerste plaats naar mekaar, en van daaruit naar de rest van de wereld toe.