15 december 2015
De vrouw van Kaïn
Toen Kaïn na de broedermoord op Abel (Genesis 4:8) naar het land van Nod trok, had hij daar gemeenschap met zijn vrouw (Genesis 4:16-17) Voor velen rijst dan de vraag, vanwaar komt Kanïs vrouw? En vanwaar komt dat volk van Nod?
Deze vraag komt voort uit het idee dat enkel de familie van Adam en Eva bestonden ten tijde van de broedermoord door Kaïn.
Een eerste opmerking dat ik hierover wil maken is dat Kaïn naar het "land" van Nod trok, en niet naar het "volk" van Nod. Ik vermoed dat hier al de eerste verwarring ontstaat. Alhoewel het mogelijk zou zijn, hoeft er dus helemaal geen volk van Nod te zijn.
Vele theorieën
Wanneer men dit onderwerp "googelt" krijgt men een hele lijst met artikelen die zich bezig houden met het vraagstuk over de herkomst van Kaïns vrouw. Vele van deze artikelen brengen zeer ingewikkelde redeneringen ten berde, en verduidelijken erg weinig of niets. Meestal blijft men na het lezen van voorgestelde oplossing met een onbevredigd gevoel zitten, en blijft het vraagstuk voor de lezer onopgelost. De oplossing van dit vraagstuk ligt, zoals meestal het geval is, bij een nauwkeurige lezing van de bijbel.
Voor de zondeval
Wat ik in geen enkele argumentatie heb gelezen is, dat het bevel, aan Adam en Eva gegeven, om vruchtbaar te zijn en talrijk te worden, reeds "in" de hof van Eden wordt gegeven, vóór de zondeval (Genesis 1:28). Niemand weet hoelang "de mens" in de hof van Eden vertoefd heeft. Dat kunnen duizenden jaren geweest zijn. In de tuin van Eden stond immers een levensboom, en zolang men er van kon eten stierf men niet (Genesis 3:22). In die periode kan men wel een paar volkeren voortbrengen. De hof van Eden bestreek het gebied van het ganse Midden-Oosten. Van Irak tot Egypte. Plaats genoeg om een paar volkeren in te laten wonen. Uit deze mensen zal heel waarschijnlijk de vrouw van Kaïn gekomen zijn.
Na de zondeval
Het geslachtsregister van Adam dat begint bij Genesis hoofdstuk vier, zijn de nakomelingen van Adam en Eva "vanaf" de zondeval. Kaïn is de eerstgeborene na de zondeval, daarna komt Abel(Genesis 4:1-2), maar uit Genesis 1:28 mogen we veronderstellen dat er reeds vele mensen waren Dat kan men ook afleiden uit de opmerking die Kaïn maakt tegenover God "...iedereen die mij tegenkomt kan mij doden..." (Genesis 4:14). Na de broedermoord vertrekt Kaïn naar het land van Nod waar hij met zijn vrouw gemeenschap heeft.(Genesis 4:16-17). Wanneer ik dit zo lees krijg ik de indruk dat Kaïn samen met zijn vrouw naar het land Nod trok en daar Henoch verwekte. Kaïn was dus al getrouwd toen hij zijn broer vermoordde. Dat houdt ook in dat hij in het land Nod geen vrouw genomen heeft, ze was reeds bij hem. Dus, alhoewel het mogelijk is, hoeft er geen "volk" van Nod te zijn om Kaïn aan een vrouw te helpen.
Samenvattend kan ik dus stellen dat de vrouw van Kaïn voortkwam uit de mensen die reeds voor de zondeval bestonden. Dat Kaïn al getrouwd was toen hij de broedermoord pleegde. En dat hij "samen" met zijn vrouw naar het "land" Nod is vertrokken.
Ouderdom aarde
Uit voorgaande blijkt dat het terugtellen met de leeftijden uit het geslachtsregister van de oudvaders tot Adam, niet de ouderdom van de Aarde weergeeft, maar het tijdstip van de zondeval. Zie Ouderdom Aarde