Jezus en Jona
Door een linkdie ik via facebook heb doorgekregen van een vriend , in verband met de profeet Jona, heb ik het boek Jona nog eens herlezen. Het viel me op dat een en ander van wat in het boek Jona vertelt wordt voorbeelden zijn van Jezus. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Jezus verwijst zelf naar Jona. Zoals Jona een teken was voor de Ninevieten, zo zal de Mensenzoon een teken voor deze generatie zijn. (Lucas 11:29-32)

Jona

Jezus

de HEER wierp een hevige storm op de zee, en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken....
... Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. (Jona. 1 : 4 - 5)

Jona is de persoon die later wordt aangesproken om de storm te stillen.

Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij (Jezus) lag achter in de boot op een kussen te slapen.
(Marcus. 4 : 37 - 38)

Jezus is de persoon die later wordt aangesproken om de storm te stillen.

Reken het ons niet aan als hier een onschuldige (Jona) sterft. (Jona. 1 : 14b)

Jona wordt overboord gegooit, om schip en bemanning te redden. Hier zien we een beeld van een onschuldige die sterft voor het behoud van anderen.

zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.
(Matteus. 20 : 28)

Jezus is als onschuldige gestorven om ons te redden.

De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. (Jona. 2 : 1) Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven. (Matteus 12 : 40)
In mijn nood roep ik de HEER aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp u hoort mijn stem.
(Jona. 2 : 3)

Jona ziet zichzelf in het dodenrijk, omdat hij denkt dat hij zal sterven. Zijn gebed illustreert wat Jezus moet meegemaakt hebben in het graf.

Hij is naar de geesten gegaan die gevangenzaten, om dit alles te verkondigen (1 Petrus 3 : 19)

Jezus is effectief "levend" naar het dodenrijk geweest, om daar te verkondigen dat de dood is overwonnen.

Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, o HEER, mijn God
(Jona. 2 : 7)

Jona spreekt zijn vertrouwen uit dat God hem zal redden.

En nadat hij is gegeseld, zal hij (Jezus) worden gedood, maar op de derde dag zal hij opstaan.
(Lucas 18 : 33)

Ook Jezus spreekt zijn vertrouwen uit dat God hem zal redden door met zekerheid te zeggen dat Hij zal opstaan uit de dood.

Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het land
(Jona. 2 : 11)<>

De buik van de vis was voor Jona het dodenrijk. De vis, het dodenrijk spuwt Jona "levend" uit.

U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood,
(Marcus 16 : 6)

Jezus is levend uit het dodenrijk, uit de dood, teruggekomen. Uitgespuwd door de dood zeg maar. En in beide gevallen, in dat van Jona, en dat van Jezus, is het de HEER die het bewerkt.