11 september 2014
72 namen van God
In zijn boek De Kabbalist vertelt Geert Kimpen over een Rabbi die opgemerkt had dat in het boek Exodus, hoofdstuk 14,de verzen 19 tot en met 21, elk 72 hebreeuwse tekens bevatten. Vanuit dit gegeven gaat de Rabbi spelen met de woorden en letters van deze drie verzen. Hij neemt de eerste letter van het eerste woord van het eerste vers, en dan de eerste letter van het eerste woord van het tweede vers, en tenslotte de eerste letter van het eerste woord van het derde vers. Dit herhaalt hij met de tweede letter enz... totdat hij 72 nieuwe woorden van drie letters heeft gevormd. Het wonderlijke is, dat deze 72 nieuwe woorden, eigenschappen en kenmerken van God zijn.
Hier komen ze...